Vítkovice - Vítkovické železárny Klementa Gottwalda - Ostrava - VŽKG - pohlednice

soubor 9 fotografií (pohlednic)

ID:

0008206

Rok vydání:

198?

Rozměr:

21,5 x 8,5 cm

Poškození (stav):

soubor není kompletní

Cena:
200,- CZK