Místopisná mapa Rakousko - Uherska zpracovaná J. Brunclíkem

1:2.000.000

ID:

0025793

Rok vydání:

19??

Rozměr:

76 x 58 cm, složeno na 13 x 19,5 cm

Náklad:

Josef L. Švíkala, Mladá Boleslav

Poškození (stav):

poškozeno používáním, mapa je potrhaná

Cena:
1 200,- CZK