Československý kamenoprůmysl - strojní odštěpný závod Havlíčkův Brod - katalog

ID:

0025766

Rok vydání:

198?

Počet stran/formát:

25 listů A 4

Poškození (stav):

katalog podle číslování listů není kompletní

Cena:
250,- CZK