Památník římské pouti Svazu křesť. soc. železničářů konané u příležitosti 50 ti letého kněžského jubilea J. S. Pia XI. ve dnech 17. - 29. dubna 1929

soubor 115 nalepených fotografií, většinou rozměr 9 x 6 cm

ID:

0024525

Rok vydání:

1929

Rozměr:

34,5 x 25 cm

Cena:
2 000,- CZK