Barva v teorii a v praksi - F. X. Böhm - 1932

Soustavy barevné, barevná terminologie, harmonie a disharmonie, různé techniky malířské, metodika nauky o barvě

ID:

0023539

Rok vydání:

1932

Autor:

F. X. Böhm

Počet stran/formát:

256/A5

Nakladatel:

Jednota čsl. matematiků a fyziků v Praze

Cena:
800,- CZK